FKK Artemis
Halenseestr. 32-36
10711 Berlin

מידע לגבי הגעה במונית
מכיוון שאנו משוכנעים באיכות שאותה אנו מציעים, אין אנו משלמים עמלות לנהגי המוניות! התעקשו להגיע ליעד ואל תתנו לנהגים להטעות אתכם.